Kính đơn tròng Chemi – Hàn Quốc U2 Crystal 1.61 HMC

504,000

  • Nhìn vào mắt trong hơn
  • Hạn chế chầy xước
  • Dễ clean
  • Chống chói cao cấp
  • Chống UVA, UVB
  • Bảo vệ mắt khỏi khói bụi