Kính đơn tròng Chemi – Hàn Quốc U6 Crystal 1.56 ASP HMC Bluedcut

450,000

  • Bảo vệ mắt khỏi asx
  • Aspheric lens design
  • Nhìn vào mắt trong hơn
  • Hạn Chế chầy xước
  • Dễ clean
  • Chống chói Crystal
  • Chống UVA, UVB
  • Bảo vệ mắt khỏi khói bụi”