Tròng siêu mỏng Chemi – Hàn Quốc U2 Crystal 1.74 HMC

2,520,000

  • Nhìn vào mắt trong hơn
  • Hạn Chế chầy xước
  • Dễ clean
  • Chống chói cao cấp
  • Chống UVA, UVB
  • Bảo vệ mắt khỏi khói bụi